O nás

   

OXYLIFE WATER - unikátní kyslíková voda s nejvyšším obsahem kyslíku. 

Společnost OXYLIFE WATER přináší na světové trhy nový unikátní produkt Kyslíková voda OXYLIFE WATER 250ml. Jedná se o originální výrobek chráněný patentem, který potvrzuje opět posun ve výrobě nealkoholických a zdraví prospěšných nápojů.

 

Náš patent řeší problematiku míchání tekutiny s potravinářským či lékařským kyslíkem.
 

Proč?

 

Je všeobecně známo, že voda a kyslík je základem každého života. A od roku 2002 kdy vznikla myšlenka OXYLIFE jsme se zabývali otázkou jakým jiným způsobem než vdechováním (oxygenoterapií) lze lidský organismus dokysličit.
 

Na trhu se v té době začali objevovat první společnosti vyrábějící vodu s vyšším obsahem kyslíku – neduhem těchto nápojů však byl malý procentuální obsah přidaného kyslíku navázaného ve vodě a také (ne)těsnost obalů.

 

Sami jsme vyzkoušeli výrobu nápoje do lahví skleněných plastových. Testovali jsme též výrobu z různých zdrojů vody – od minerální po kojeneckou. Nakonec jsme dospěli k názoru, že hlavním nosičem výroby naší “kyslíkové” vody musí být voda s vyrovnaným pH a též s velmi nízkým TDS (Total Dissolved Solids – celkem rozpuštěné pevné látky).

 

Obal, který odpovídá těsnosti proti nežádoucímu úniku kyslíku, byl po letech testování nalezen, vyzkoušen a ověřen – je jím klasická plechovka 250ml.

 

Zařízení na výrobu našeho kyslíkového nápoje, jsme upravili tak, aby bylo schopno plnit plechovky “Kyslíkové vody” v rychlosti 10.000 ks za hodinu. Zapatentovali jsme jej a výrobek vyputili na světový trh.

 

Na projektu Kyslíkové vody pracujeme v týmu OXYLIFE nepřetržitě již přes 10 let.

 

 

 

Oxygenoterapie a její použití v moderním světě | Filip Rajchart

 

V dnešní době jsou známy především tři způsoby jak zvýšit obsah kyslíku v krvi:

1/ dýcháním

2/ nitrožilně

3/ perorálně

 

Nejpřirozenějším způsobem dokysličení organismu je dýchání – dýchací cvičení.

 

Ve světě vznikají kyslíkové bary, které jsou v některých částech světa nezbytnou součástí. Ale moderní člověk nemá čas si v klidu sednout, spustit kyslíkový koncentrátor a 20-40 minut denně dýchat kyslík.

 

V roce 2003 jsem s kolegy přemýšlel jak jednoduchým způsobem doplnit chybějící kyslík do lidského organismu. Od lékařů zabývajících se kyslíkovou terapií jsme se dozvěděli, že přibližně od 26 roku jedince, se začíná tělo nedostatečně prokysličovat a tak je náchylnější k civilizačním nemocem jako jsou např. cukrovka, rakovina a jiné.

 

Zakoupili jsme první kyslíkový koncentrátor a já osobně jsem začal ve svých 30 letech aktivně používat kyslíkovou terapii. Na začátku mne spousta přátel (mezi kterými byli i lékaři) varovala od překysličení a otravou kyslíkem, ale já jsem jim moc nevěřil a udělal jsem dobře!

 

Vzhledem k tomu, že jsem přibližně kolem 22 roku začal kouřit, pocítil jsem účinky kyslíku ihned. Následné změny v mém organismu a myšlení probíhaly a probíhají tak rychle, že jsou zjevné i pro mé dlouholeté přátele. (Na okraj bych rád poznamenal, že mou další vášní je konzumace dobrého vína a alkoholu všeobecně.) Spojení vína, kyslíku a čas od času nějaké té cigarety doznalo výrazných změn jak v chuti, tak i v pohodě mého života. Stále to bylo o tom, že jsem musel dýchat kyslík, což je v moderním rychlém světě časově velmi náročná záležitost.

 

Následně mě potkala nešťastná událost. Mého blízkého příbuzného znenadání postihla mrtvice. S ohledem na předchozí zkušenosti bylo jasné, že je třeba zajistit jeho tělu větší příjem kyslíku. Souhlasil a jeho rekonvalescence probíhala takovou rychlostí, že jsme byli ještě více přesvědčeni o blahodárných účincích kyslíku.

 

Vzhledem ke všemu výše řečenému musím říci, že začal závod s časem jak rychle a dobře vyrobíme kyslíkovou vodu, která se bude pít stejně jako energetický nápoj, pro zajištění ředění krve a dále i jako prevence proti civilizačním nemocem.

 

Na počátku nám kolega z výroby jednoznačně řekl “… kluci dejte to do plechovky …” avšak my jsme chtěli obal, který bude odpovídat také módním trendům, a zvolili jsme sklo. PET byl v té době již překonán a vzhledem k jeho složité likvidaci jsme touto cestou jít nechtěli. Kyslík je, ale velmi aktivní až “utíkací” prvek a tak nám vždy po čase z našich lahví unikl.

 

Co se dalo dělat. Začali jsme zvažovat variantu, že náš patentovaný nápoj dáme do plechovky. A překvapení bylo následující. Nejenže plechovky jsou designově velmi variabilní, ale zároveň nám umožňují vyrábět dostatečné množství kyslíkové vody tak, abychom byli schopni naše zařízení efektivně využít na výrobní lince.

 

Navíc, a to především, jsme po důkladném měření zjistili, že jsme dosáhli až 200mg kyslíku (O2) na jeden litr vody! To vše při dosažení výrobní kapacity přibližně 10.000 ks/hod plechovek o objemu 250ml.

 

Asi už jsem byl ze všeho dost unavený a tak se i u mě projevila slabá srdeční arytmie a byl jsem hospitalizován v nemocnici na pozorování. Až v nemocnici jsem si uvědomil, že v pracovním vytížení jsem zanedbával své pravidelné oxygenoterapie a na můj kyslíkový koncentrátor se doma jen prášilo.

 

Samozřejmě bez vědomí lékařů, jsem užíval Kyslíkovou vodu – jediná odpověď – ten stav byl rázem pryč a cítil jsem se jak vyměněný. Dodnes užívám Kyslíkovou vodu přes celý den a veškeré mé zdravotní problémy jsou pryč.

 

Závěrem:

K překysličení mého organismu nikdy nedošlo!

Kyslíkem jsem se neotrávil!

Veškeré mé zdravotní problémy se vytratily.

Lepší zdravotní stav má vliv i na mé myšlení a celkovou pohodu života.

 

A co hlavně jsem zjistil?

Kyslík je život, je třeba ho doplňovat do svého organismu každý den.

Dbejte na své řádné dokysličení.

Pijte vodu s kyslíkem od potvrzených výrobců.

Pijte KYSLÍKOVOU VODU OXYLIFE WATER.

 

Buďte šťastní a myslete na své zdraví všechny dny v roce.

 

Filip Rajchart